Zásady ochrany súkromia

Ako zaobchádzame s dátami, ktoré nám zveríte

Naozaj nenávidíme spam, rovnako ako každé iné narušenie nášho pokoja a súkromia. Veríme, že to máte rovnako.

Máme niektoré vaše dáta uložené v našich dátových centrách a serveroch. Sú dôkladne zabezpečené. Sme si tým istí, pretože naše dáta uchovávame rovnako a v tých istých dátových centrách. Stále pracujeme na lepšej ochrane vašich dát. Nikdy by sme neriskovali zneužitie alebo stratu vašich dát alebo stratu našej povesti.

Čo o vás vieme?

 1. Aplikácia ukladá v zabezpečenej databáze Vaše meno, e-mail, fakturačné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste zadali v priebehu tvorby účtu a/alebo vyplnili v nastavení Vášho účtu
 2. Aplikácie uchováva Vašu IP adresu a zasiela vám cookies, čo využívame pre váš rýchlejší pohyb po stránkach aj aplikácii a nemusíme sa pýtať na heslo kedykoľvek chcete prejsť na inú stránku.
 3. V databázach sú uložené informácie a všetky dáta aplikácie, ktoré sami zadáte.
 4. Všetky informácie nepovažujeme z ich povahy za tzv. osobné údaje týkajúce sa fyzických osôb. Napriek tomu ich chránime tak, ako by nimi boli, v súlade s prísnou ochranou osobných údajov v rámci Európskej únie a Českej republiky, ktoré kladú súkromie osoby na popredné miesto.

Je to pre nás veľká zodpovednosť - Ako ju ctíme?

 1. Vaše dáta sú u nás v bezpečí. Nepredáme, nepožičiame, neprenajmeme, nedáme ich, ani ich nenecháme nikým zneužiť.
 2. Záznamy vašej aplikácie sú prístupné len vám a ľuďom, ktorých poveríte. Ani my nepristupujeme k dátam vašej aplikácie, všetko je riešené automaticky.
 3. Môžete kedykoľvek vyexportovať a zazálohovať všetky vaše dáta z aplikácie a zistiť, čo máme o vás uložené.
 4. Neradi to priznávame, ale môžete sa rozhodnúť od nás odísť a zatvoriť svoj účet. V tom prípade zmažeme všetky vaše dáta. Budete mať pochopiteľne možnosť si ich vziať so sebou.
 5. Ak by sme sa dostali do situácie, kedy nám zákonná povinnosť ukladá sprístupnenie dát orgánom činným v trestnom alebo inom konaní, najprv dôkladne prešetríme celú situáciu, či skutočne túto povinnosť máme. Orgány žiadnych štátov nám nemôžu nariadiť tento krok, jedine prostredníctvom orgánov Českej republiky. Tie sa vo svojich rozhodnutiach riadia právom Českej republiky a smernicami Európskej únie, ktoré vo veľkej miere chránia osobné údaje jednotlivca.
 6. Všetky dáta aplikácie sú uchovávané a zálohované v dátových centrách spoločnosti Amazon. Podmienkami užitia služby je výslovne zakázané využívať primaERP k akýmkoľvek nelegálnym aktivitám. Ak aj napriek tomu plánujete využívať aplikáciu pri výrobe bakteriologických či nukleárnych zbraní, alebo plánovanie teroristických aktov, nie sme schopní zaručiť, že nedôjde k predĺženiu odozvy a celkovému spomaleniu aplikácie v dôsledku monitoringu americkej Národnej bezpečnostnej agenúry.

Prečo ukladáme vaše dáta?

 1. Pomáha to aplikácii fungovať lepšie. Môže sa o vás niečo naučiť, poskytovať vám informácie, ktoré Vás zaujímajú a ktoré potrebujete, môže vám ponúknuť dáta v kontexte iných záznamov a pomáhať vám viac.
 2. Na komunikáciu s vami. Sme schopní rýchlo reagovať na vaše otázky, vyjasniť všetky nejasnosti, oznámiť vám informácie o nových funkciách aj ich zmenách a poďakovať vám za to, že používate primaERP.

Používanie cookies

Aplikácia primaERP využíva tzv. cookies , umožňuje nám to urobiť vašu prácu so systémom pohodlnejšiu a príjemnejšiu, zisťovať, ktoré časti systému ako využívate a vylepšovať tak aplikáciu, aby bola pre vás ľahko použiteľná a čo najviac užitočná. Používaním aplikácie primaERP súhlasíte s využívaním cookies. Pretože aplikácie ako väčšina ostatných k rozumnému behu cookies potrebuje, potom keď teraz alebo kedykoľvek neskôr budete chcieť tento súhlas odvolať, prestaňte aplikáciu používať a deaktivujte váš účet.