Propojte primaERP se svými systémy

primaERP nabízí rozhraní RESTful API, které umožňuje jednoduchou a výkonnou integraci s externími aplikacemi jako jsou: fakturace, systémy projektového řízení, evidence docházky, jiné ERP aplikace apod.

Jak komunikovat s API?

API zpřístupňuje veškeré zdroje používané v celém systému primaERP. Pro komunikaci používá standardní http/https protokol s výměnou dat ve formátech JSON nebo XML. API je hlavním a jediným přístupovým rozhraním k datům, přes API komunikuje i naše webová aplikace a také naše mobilní aplikace na platformách Android a iOS. Plnohodnotně můžete připojit také libovolné vaše aplikace nebo aplikace třetích stran.

Můžete využít API jak pro export, tak import vašich dat do jiné aplikace . Je tedy možné například importovat seznam svých projektů a úkolů z vlastního systému projektového řízení, sledovat svůj čas v primaERP a poté exportovat data do jiného fakturačního nebo ERP systému.

K čemu může být API dobré?

API můžete použít pro propojení opravdu s libovolným jiným webovým či mobilním programem na libovolné platformě. Typická použití mohou být například tato:

  • obousměrná synchronizace projektů, úloh, aktivit a cen se složitějšími aplikacemi pro projektové řízení
  • obousměrná synchronizace číselníku zákazníků, projektů a cen s firemními ERP systémy nebo fakturačními programy
  • export naměřených časů Docházky nebo Time Trackingu do aplikací, které je dále zpracují
  • export do zobrazovacích nástrojů, dashboardů a analytických a statistických aplikací
  • napojení hardwarových terminálů generujících časové záznamy
  • prezentace dat na intranetových portálech
  • vlastní aplikace na měření času podle vašich specifických potřeb ukládající data do primaERP

Vaší fantazii se meze nekladou.

Jak začít používat API?

Pokud máte zájem o propojení svých systémů s primaERP, měli byste nejdříve prostřednictvím e-mailu support@primaerp.com zažádat o oprávnění k použití API zdrojů. Přidělíme vám váš unikátní API key, který budete potřebovat pro přihlášení se do API rozhraní k vašim datům.

Zde je k dispozici úplná API dokumentace (pouze v anglickém jazyce), kde naleznete popis způsobu komunikace, detaily o autorizaci a přihlašování, detailní popis všech zdrojů, jejich položek a řadu dalších užitečných informací pro komunikaci se systémem primaERP.

Dokumentace je průběžně aktualizována a doplňována o nové zdroje tak, jak je systém primaERP rozvíjen.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte se na nás obrátit na support@primaerp.com.

Zapier

Kromě plnohodnotného API můžete pro jednodušší propojení s některými aplikacemi využít také služby Zapier (viz www.zapier.com).