Billing

K čemu je dobrý Billing?

Premeňte Váš odpracovaný čas na peniaze

Vytvorili ste veľa záznamov v module Time Tracking. To je dobré a logickým ďalším krokom je stanovenie ceny za vašu prácu a premena odpracovaného času na peniaze. To je presne to, čo za vás urobí modul Billing.

Jediná hodinová sadzba alebo štruktúrovaný cenník

Môžete začať jednoducho s jednou hodinovou sadzbou za vašu prácu. Ale časom oceníte možnosť vytvoriť štruktúrovaný cenník s rôznymi cenami pre rôznych klientov, rôzne druhy práce alebo rôzne projekty.

Nikdy nezabudnete vyúčtovať Váš čas

prima:Time Billing vám dá jasný prehľad o vašich časových záznamoch, ktoré ešte neboli vyúčtované. Nemusíte sa teda báť, že zabudnete nejakú vašu prácu klientom vyúčtovať a prídete o vaše peniaze. Môžete tiež evidovať stav zaplatenia.

Ďalšie náklady a položky

Pridajte do vyúčtovania ručne ďalšie riadky, ktorými pridáte k odpracovanému času ďalšie položky, napr. súvisiace výdavky s danou činnosťou. Celý účet potom ľahko vytlačte alebo odošlite e-mailom vašim zákazníkom.

Funkcie

Čas peniaze

Premeňte zaznamenaný čas v module Time Tracking na peniaze v module Billing.

Využite výhody prepojenie s modulom Time Tracking a jednoducho vyúčtujte Váš čas. V každom okamihu budete vedieť, koľko času a peňazí ešte zostáva vyúčtovať. Zistíte to počas chvíľky. Akonáhle sú Vaše časové záznamy účtované, budú tiež uzamknuté a nebude je potom možné už meniť.

Podrobný cenník

Pripravte detailný cenník pre ocenenie zaznamenaného času.

V sadzobníku rýchlo a pružne nastavíte svoje hodinové sadzby podľa zákazníkov, projektov, úloh, užívateľov, činností, či ich vzájomných kombinácií. Podľa nastavených cien môžete spätne preceniť už zmerané záznamy času vo vybranom období alebo novú sadzbu len uložiť pre budúce použitie.

Individuálne vyúčtovanie

Prispôsobte si vaše vyúčtovanie.

Do účtu rýchlo vyberiete a vložíte záznamy času, ktoré môžete upraviť a zoskupiť presne ako potrebujete. Ľahko pridáte ďalšie položky, ako je napríklad doprava alebo materiál. Vyúčtovania môžete ešte doladiť nahraním vášho loga a podpisu a výsledok poslať klientovi mailom ako PDF.

Prehľad o vašich vyúčtovaniach

Získajte jasný prehľad o vašom vyúčtovanom aj nevyúčtovanom čase a peniazoch.

Získajte prehľad, čo ste komu vyúčtovali a čo ešte vyúčtovať zostáva. S šikovnými filtrami sa ľahko dostanete ku všetkým účtom konkrétneho zákaznika alebo napríklad len na neschválené. Na prvý pohľad môžete sledovať vašu efektivitu - či už v pomere účtovaných súm k odpracovanému času alebo vďaka ich porovnanie v čase.

Webová aplikácia