Billing

K čemu je dobrý Billing?

Přeměňte Váš odpracovaný čas na peníze

Vytvořili jste mnoho záznamů v modulu Time Tracking. To je dobré a logickým dalším krokem je stanovení ceny za vaši práci a přeměna odpracovaného času na peníze. To je přesně to, co za vás udělá modul Billing.

Jediná hodinová sazba nebo strukturovaný ceník

Můžete začít jednoduše s jednou hodinovou sazbou za vaši práci. Ale časem oceníte možnost vytvořit strukturovaný ceník s různými cenami pro různé klienty, různé druhy práce a/nebo různé projekty.

Nikdy nezapomenete vyúčtovat Váš čas

prima:Time Billing vám dá jasný přehled o vašich časových záznamech, které ještě nebyly vyúčtovány. Nemusíte se tedy bát, že zapomenete nějakou vaši práci klientům vyúčtovat a přijdete o vaše peníze. Můžete také evidovat zaplacení.

Další náklady a položky

Přidejte do vyúčtování ručně další řádky, kterými přidáte k odpracovanému času další položky, např. související výdaje s danou činností. Celý účet pak snadno vytiskněte nebo odešlete e-mailem vašim zákazníkům.

Funkce

Čas peníze

Přeměňte zaznamenaný čas v modulu Time Tracking na peníze v modulu Billing.

Využijte výhody propojení s modulem Time Tracking a jednoduše vyúčtujte Váš čas. V každém okamžiku budete vědět, kolik času a peněz ještě zbývá vyúčtovat. Zjistíte to během chvilky. Jakmile jsou Vaše časové záznamy vyúčtovány, budou také uzamčeny a nebude je potom možné už měnit.

Podrobný ceník

Připravte detailní ceník pro ocenění zaznamenaného času.

V sazebníku rychle a pružně nastavíte své hodinové sazby dle zákazníků, projektů, úkolů, uživatelů, činností či jejich vzájemných kombinací. Podle nastavených cen můžete zpětně přecenit již existující záznamy času ve vybraném období nebo novou sazbu jen uložit pro budoucí použití.

Individuální vyúčtování

Přizpůsobte si vaše vyúčtování.

Do účtu rychle vyberete a vložíte záznamy času, které můžete upravit a seskupit přesně jak potřebujete, snadno přidáte další položky, jako je třeba doprava nebo materiál. Vyúčtování můžete ještě doladit nahráním vašeho loga a podpisu a výsledek poslat klientovi mailem jako PDF.

Přehled o vašich vyúčtováních

Získejte jasný přehled o vašem vyúčtovaném i nevyúčtovaném čase a penězích.

Získejte přehled, co jste komu vyúčtovali a co ještě vyúčtovat zbývá. S šikovnými filtry se snadno dostanete ke všem účtům konkrétního zákaznika nebo třeba jen k neschváleným. Na první pohled můžete sledovat vaši efektivitu - ať v poměru účtovaných částek k odpracovanému času nebo díky jejich srovnání v čase.

Webová aplikace